Haptotherapie

Denken en voelen
Het vermogen om te kunnen denken is heel handig, waardevol en heeft ons veel opgeleverd. Als we alles in het leven echter vanuit ons denken, vanuit ons hoofd benaderen, kunnen we op een gegeven moment niet meer voelen wat ons lichaam aangeeft of wat een ander bedoelt te zeggen. We voelen ook geen blijheid meer als een kind naar ons lacht of verwondering als de zon heel mooi ondergaat. In feite missen we zo het leven omdat het niet beleefd wordt. Het leven gaat bijna letterlijk aan ons voorbij.

Signalen van je lichaam
Het kan dan moeilijk worden om te voelen wat we zelf willen, wat onze grenzen zijn en te voelen wie of wat ons raakt. De signalen die ons lichaam geeft, worden niet meer gevoeld en wat we denken dat een ander van ons verwacht wordt belangrijker dan ons eigen innerlijke kompas. Zo maken we keuzes die niet onze keuzes zijn en leven we een leven dat niet ons leven is.

Haptotherapie
Bij haptotherapie leer je stil te staan bij jezelf. Je leert stil te staan bij jezelf in relatie met de ander. Door de aanraking kun je je langzamerhand meer ‘heel’ voelen. Heel voelen betekent dat je weer in het moment kan zijn. Het betekent niet dat je je altijd goed hoeft te voelen. Juist door het toestaan van hoe je je voelt, zonder dit te verdoven met denken, alcohol, schermpjes, etc. kan er ruimte ontstaan.

Door weer te gaan voelen, ontdek je dat bepaalde patronen (zoals perfectionisme, pleasen, jezelf aanpassen of wegcijferen, de ‘doe ik het wel goed-modus’ en bepaalde angstpatronen) niet meer nodig zijn. Door de combinatie van gesprekken, ervaringsgerichte oefeningen en aanraking, ontdek je dat het veilig is om je emoties en lichaam te voelen en dat je je lichaam weer kan gaan bewonen. Hierdoor ontstaat een vertrouwen in jezelf dat echt is. En er ontstaat ruimte om keuzes te maken, om je eigen vermogens aan te spreken en zo te gaan leven naar wie je bent.

Ontspannen
De schijnveiligheid die we zoeken door vanuit ons hoofd te leven, is niet meer nodig en zo kan ons hele systeem ontspannen. Angst voor afwijzing, angst om fouten te maken, het gevoel je steeds te moeten bewijzen of dat je er überhaupt mag zijn, worden minder, omdat er geleefd wordt vanuit een bewoond lichaam en niet vanuit de antennes in het hoofd.

Echt zijn
Langzamerhand ga je weer voelen hoe het is om weer echt te zijn. Echt zijn betekent dat je niet steeds aan je hoofd hoeft te vragen of het klopt en of je wel ergens aan voldoet. Echt zijn betekent dat je stopt met het leven naar de verwachtingen die je denkt dat anderen van je hebben. Echt zijn betekent het vermogen om in het moment te voelen, om in het moment te leven en ook om kenbaar te maken wat je wel en niet wilt.